Centre Ortopèdic L. Almirall i La Fundació PNPA

Loreto Almirall sense categoria

La Fundació Nepp és un organisme no-governamental sense ànim de lucre, amb la col·laboració de voluntaris que participen realitzant tasques concretes en els diferents projectes humanitaris que es duen a terme, especialment a l'Àfrica. Van acudir al nostre centre ortopèdic per adquirir una sèrie d'articles per al seu projecte a Moçambic. Centre ORTOPÈDIC L.ALMIRALL va voler comprometre una vegada mes i col·laborar amb una donació de material mèdic. FUNDACIÓ NEPP molt amablement ens va enviar un vídeo juntament amb unes fotografies on es pot veure la important tasca que projecten fora de les nostres fronteres.