Hi ha una demanda d'ajudes per a la compressió adequades, segures des del punt de vista terapèutic i rendibles,
especialment en els hospitals (ex PRA tromboprofilaxi).

Mostrant tots 8 resultats