Les úlceres de cama venoses es desenvolupen principalment en els pacients grans amb malaltia venosa crònica . com
norma, el tractament d'una ferida ulcerosa que cicatritza malament al panxell consisteix en el tractament de la ferida mateixa així com un tractament comprensiu acompanyant amb mitjanes de compressió especials. MEDI ofereix solucions per a tots dos passos del tractament.

Mostrant tots 11 resultats